Hulp aan verslaafden beschouwen medisch professionals nogal eens als een forse uitdaging. Onder het motto ‘Mensen op weg helpen naar een nieuw leven’ biedt De Hoop ggz al sinds 1975 vanuit haar christelijke identiteit hulp aan deze categorie mensen. Wat hebben verslaafden nodig om hun leven weer op de rails te krijgen? Is verslaving vooral een medisch probleem of speelt er meer?

Frans Koopmans (medewerker De Hoop GGZ op het gebied van pastoraat, identiteit en onderzoek) mocht een bijdrage leveren aan het septembernummer van het magazine IDDG van CMF. Bekijk deze editie hieronder. Het artikel van Frans staat op pagina 10 tot en met 13.

Bekijk dit artikel