“God kan geen maskers genezen”. Dat was één van de treffende uitspraken tijdens de derde conferentie van De Hoop. De conferenties zijn mogelijk dankzij de financiële steun en het trouwe gebed van onze donateurs. Twee bezoekers blikken terug op de laatste conferentie van het jaar, in oktober.

Maak deze conferenties mede mogelijk!

God zoekt ons
Aan de hand van gelijkenissen zoals het verloren schaap, legde spreker Dick Pieterman uit hoe God wil zijn. Bezoekster Elle Blaauw: “Wat mij heeft geraakt, is dat God ook een Vader voor mij wil zijn. Hij blijft mij blijft zoeken tot Hij mij vindt.” Dat God Elle altijd al op het oog had, ervaart ze op een bijzondere manier. “Hij heeft mij mijn naam gegeven: Elizabeth. Dat betekent ‘God is mijn eed’.”

“Ik had het vertrouwen in God verloren, maar Hij niet in mij. Hij heeft me laten zien dat Hij alles op Zijn tijd doet.”

Hoop op de conferentie

God is vóór ons
Ook cliënt Maurice beseft achteraf dat God er altijd was in zijn leven. Hij hield een getuigenis op de conferentie over het moeilijke leven dat achter hem ligt en zijn hoop op vergeving. Vergeving die hij ontving na 23 jaar. “Ik had het vertrouwen in God verloren, maar Hij niet in mij. Hij heeft me laten zien dat Hij alles op Zijn tijd doet.” Op de conferentie werd duidelijk dat God vóór je is en niet tegen je. God kent iedereen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Bij Hem mag je oprecht en eerlijk zijn, zonder masker.

God zoekt het goud in ons
Tenslotte was daar de boodschap van hoop. God zoekt naar het goud dat in ieder mens ‘verborgen’ is. Dat goud heeft hij al in de moederschoot in jou geweven. Al voordat je bestond, was je in Gods hart. Hij wil elk mens terugbrengen naar het plan dat Hij oorspronkelijk met hun leven had. Al voel je je nog zo verloren; voor jou is een ander leven mogelijk. Elle is blij dat ze de conferentie kon meemaken. “De mooie dingen die ik hoorde over God, zijn voor mij nu heel belangrijk.”

Conferentie vol hoop voor cliënten

Dankzij onze donateurs leren cliënten meer over God en maken veel van hen belangrijke keuzes.