Op donderdag 18 april is het evenement The Passion in Dordrecht. Een bijzondere kans voor kerken en organisaties in Dordrecht om mee te helpen de boodschap van Pasen aan de bezoekers over te brengen. Het thema ‘Je bent niet alleen’ past daarnaast heel goed bij wat we vanuit De Hoop aan mensen in nood willen meegeven.

Kruisdragers
Aan De Hoop is gevraagd of we ook kruisdragers konden vinden met een bijzonder verhaal. Er zijn drie mensen bereid gevonden om hieraan mee te doen. Eén van hen is Michel, oud-cliënt en tegenwoordig medewerker bij Vrienden van De Hoop. Michel vertelt: “Waarom ik meeloop? Na een moeilijke jeugd en verkeerde relaties kwam ik terecht in een verslaving en een leven zonder God. Mijn leven is 360 graden veranderd door het opnieuw aannemen van onze Heer. Het mooiste wat ik kan doen is Hem de hoogste eer geven en Zijn naam bekend maken. Waar kan ik dat beter doen, dan door het kruis te dragen? Het kruis is mijn verlossing en redding geweest!”

Kruisdrager Michel: "Het kruis is mijn verlossing en redding geweest!"

Magazine
Voorafgaand aan het evenement verschijnt een magazine huis-aan-huis in de grote regio rond Dordrecht. In dit magazine staan twee verhalen van De Hoop, zoals een artikel over het Inloophuis. Ook heeft een van onze therapeuten meegewerkt aan een artikel over omgaan met eenzaamheid. We willen mensen bemoedigen door het verhaal van Hoop vanuit ons perspectief te delen. Ook brengen we met een grote advertentie het werken bij De Hoop onder de aandacht.

 

Lees het artikel 'Het inloophuis is mijn redding geweest'.

Distributie
In praktische zin bieden we ook ondersteuning: het gebouw van Vrienden van de Hoop zal gebruikt worden voor distributie van speciale koekjes, bijbels en dergelijke die op het evenement op verschillende plekken worden uitgedeeld. Speciaal voor deze gelegenheid is The Passion Gospel gedrukt om uit te delen. The Passion Gospel is een interactief Johannesevangelie in de herziene Statenvertaling. We kunnen deze Johannesevangelies gratis bestellen bij Stichting Dordtse evangelisatie. We willen graag alle Dordtse cliënten betrokken bij het Dorp, de poliklinieken en Huis van Hoop The Passion Gospel aanbieden.

Meer informatie over The Passion in Dordrecht