Deeltijdbehandeling voor jongeren

Bij ouders gaan alle alarmbellen rinkelen als hun tieners niet meer naar school willen of durven. De Hoop, Eleos en RefSVO (een samenwerkingsverband voor reformatorische scholen) beginnen daarom met een deeltijdbehandeling in Ede voor jongeren die thuis zitten.

Schoolweigering lijkt een groeiend probleem te zijn. Bij sommige jongeren veroorzaakt het vooruitzicht aan school zoveel emotionele stress dat zij het niet aankunnen om te gaan. Vaak kampen deze jongeren ook met andere klachten, zoals depressiviteit en lichamelijke symptomen. Soms worden deze klachten versterkt door pestervaringen of is er tevens sprake van ontwikkelingsproblematiek (bijvoorbeeld ASS en ADHD). Wanneer een jongere door deze klachten niet of nauwelijks naar school gaat, noemen we dit schoolweigering. Schoolweigering heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling: de schoolresultaten verslechteren, er is minder aansluiting met leeftijdsgenoten en meestal loopt de spanning in het gezin op. Schoolweigering kan uiteindelijk ook leiden tot een gebrekkige maatschappelijke participatie als volwassene.

Om schoolweigering te voorkomen en thuiszitters weer terug naar school te begeleiden, bieden Eleos en De Hoop, samen met het RefSVO een deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs. Alle betrokken partijen werken hierbij intensief samen om het schoolverzuim van de jongere zo kort mogelijk te houden. Op de behandellocatie in Ede ontvangen jongeren wekelijks vijf dagdelen onderwijs en vierdagdelen behandeling. Het schoolwerk wordt verzorgd in overleg met de school van herkomst. De jongere kan op deze manier verder gaan met het reguliere schoolwerk. De behandeling is in handen van een team deskundige medewerkers van Eleos en De Hoop.

Het doel van de deeltijd is om een veranderproces in werking te zetten en jongeren in twaalf weken terug te begeleiden naar hun eigen school. Daarom wordt de school van herkomst actief betrokken bij de terugkeer naar school. Dit gebeurt zowel tijdens als in de afrondingsfase van de behandeling. Na de deeltijdbehandeling is het voor jongeren mogelijk om ambulant nazorg te ontvangen.

Voor wie?
De deeltijdbehandeling richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar die niet of nauwelijks naar school gaan, waarbij angst of overprikkeling een rol speelt. De jongere houdt het verzuim niet verborgen en is onder schooltijd in principe thuis. Wanneer er sprake is van een ernstige vorm van verslaving of een IQ beneden de 80, is de deeltijdbehandeling niet geschikt.

Jongeren kunnen bij Eleos aangemeld worden voor deeltijdbehandeling. Hiervoor is een geldige verwijzing van de huisarts, de GGD-arts, het wijkteam of een psychiater verplicht. Aanmelding kan via www.eleos.nl. Vermeld in het opmerkingenveld dat u de jongere wil aanmelden voor de deeltijdbehandeling Ede.