"Ik leg het christelijk geloof uit"

Soms wordt er gevraagd waarom mensen geld aan De Hoop zouden moeten geven. Een ggz-instelling wordt toch betaald door de overheid? Dat is niet helemaal waar. Juist het christelijke gedeelte van de zorg wordt grotendeels niet vergoed. Wat die zorg inhoudt, vertelt Dirk de Boer, coördinator pastoraat.

“De ggz zorg is veranderd,” zegt Dirk. “Er wordt een beperkt aantal minuten zorg voor een cliënt vergoed. Er blijft niet altijd genoeg tijd over om diep op geestelijke zaken in te gaan. Dan is het een groot voordeel dat er pastoraal werkers zoals ik zijn. Mijn functie staat los van de reguliere behandeling. Het is prachtig dat dit mogelijk wordt gemaakt door onze achterban.”

Hoop
We vragen Dirk waarom pastorale zorg belangrijk is. Hij vertelt: “Bij De Hoop gaan we ervan uit dat de mens vier relaties aangaat: met zichzelf, met de schepping, met anderen en met God. Op die vier gebieden zoeken we herstel. Ik help bij het vierde onderdeel. Cliënten worstelen vaak met de vraag wat geloof is en waar ze nou eigenlijk echt in geloven. Ik leg het christelijk geloof voor ze uit.” Dirk maakt in zijn gesprekken vaak gebruik van Johannes 3:16-18. “Als je die tekst persoonlijk maakt, dan wordt Gods liefde ook persoonlijk. Dan zegt God specifiek tegen jóu: ‘Ik wil niet dat jíj verloren gaat en daarom heb Ik Mijn Zoon gestuurd.’ Ik vind het heel kostbaar om dat te mogen vertellen. We gaan diep in op de vraag wat er gebeurd is bij het Kruis. We praten over de Zoon, die de straf die wij verdiend hadden op zich neemt. Als dat persoonlijk wordt voor de cliënten, zie je prachtige dingen gebeuren. Ze krijgen hoop.”

Onderwerpen
Nadat cliënten God leren kennen, is Dirk nog niet klaar met zijn werk. Het is voor cliënten vaak een uitdaging om als christen te gaan leven. Dirk: “Cliënten zeggen dat ze strijd ervaren en hebben het dan soms over Jacobus 4:7, over weerstand bieden aan de duivel. Ze vergeten vaak wat daarvoor staat: je onderwerpen aan God. Negen van de tien keer is dat het echte probleem. Niemand vindt het fijn om zich te onderwerpen. Ook dat probeer ik concreet te maken voor de cliënten. Er zijn specifieke dingen die voor hen een probleem zijn en ik probeer hen te helpen om daarvan los te komen.”

Pijn
Dirk vertelt: “In het algemeen kan ik zeggen dat de belangrijkste thema’s bij het pastoraat zijn: het leren zien dat God de cliënt persoonlijk liefheeft, het leven als christen en vergeving.” Dirk vult aan: “Het is natuurlijk niet allemaal gemakkelijk. Sommige cliënten willen een stuk van hun oude leven vasthouden. Anderen herstellen niet, ook niet als de relatie met God wel tot stand komt. Honderd procent perfectie bestaat niet in het gewone leven, en zeker ook niet bij onze cliënten, die soms uit de afgrond komen. Als cliënten terugvallen in verslaving, betekent dat niet dat zij geen relatie meer met God hebben. De schepping is gebroken en dat is niet opeens weg als je Jezus hebt aangenomen. Soms is pastoraat het leren leven met pijn en het aan cliënten laten zien dat die pijn niet per se iets zegt over hoe hun relatie met God is.”

Conferenties
Dirk coördineert ook andere christelijke aspecten van het werk bij De Hoop. Zo zijn er bijvoorbeeld conferenties. Hierbij komen sprekers – meestal voorgangers – bij De Hoop op bezoek om verspreid over meerdere dagen de cliënten Bijbels onderwijs te geven. Een voorbeeld is Wilkin van der Kamp, die recent sprak over de vraag ‘Waarom grijpt God niet in?’

Blij
Dirk is erg blij met het werk dat hij doet. “Ik vind het fantastisch dat God tegen ons zegt dat Hij ons liefheeft en dat Hij er alles aan heeft gedaan om het mogelijk te maken dat wij bij Hem kunnen komen. Ik geniet ervan als cliënten dat beginnen te begrijpen. Als ze dat eenmaal doorhebben, zakken ze nooit meer door hun fundament, ook niet bij tegenslagen die soms toch komen. Dan zijn altijd de Eeuwige Armen onder hen.”

Helpt u mee?
Wij hopen dat u ervoor wilt zorgen dat wij onze cliënten christelijke zorg kunnen blijven geven. Mogen wij op u rekenen? Uw gift is meer dan welkom op NL 06 INGB 00 00 38 38 38 ten name van Vrienden van De Hoop.

Online doneren kan ook. Klik hier.