Op 5 t/m 7 februari werd er bij De Hoop een conferentie gehouden met voorganger Leen Koster. Dirk de Boer, coördinator pastoraat van De Hoop, vertelt: “We hebben een waardevolle conferentie achter de rug! Elke dag waren er rond de 50 bezoekers. Gedurende de dagen nam het aantal zelfs iets toe. Ook in Vlissingen was de weg naar de conferentie gevonden! Via de live-stream volgde het inloophuis van Sta op Zorg ook de conferentie. Ook afdelingen op Dorp De Hoop volgden op deze manier de conferentie. De schatting is dat daardoor het aantal ‘bezoekers’ zo rond de 80 lag.

Leen Koster, voorganger van gemeente “Het Kruispunt” uit Nieuwerkerk a/d IJssel heeft met ons het thema “God is je niet vergeten” uitgewerkt. Hij deed dit op een manier die voor iedereen te begrijpen is en daardoor ook toepasbaar. Deze dagen zijn enkele Bijbelgedeeltes door de spreker uitgelegd en toegelicht. Elke dag kwam daarbij een thema centraal te staan. De eerste dag werd gekenmerkt door onderwijs over keuzes maken. Elke keus heeft consequenties. Dag twee werd gekenmerkt door het gegeven het verleden niet een vijand van je toekomst te laten zijn. Tot slot werd op de derde dag de vraag centraal gesteld of Jezus bij jou aan boord was. Zeer inspirerende dagen! Door de levensechte voorbeelden die de spreker aanhaalde klonk elke keer de boodschap dat God ons niet vergeten is. Daarbij schuwde de spreker niet om ook de realiteit van het leven met al zijn ups en downs voor het voetlicht te brengen. Tijdens de laatste dag van de conferentie hebben in de zaal 18 deelnemers hun leven aan Jezus gegeven. Indrukwekkend! Elke conferentie ochtend bouwde mee aan het groeien van Hoop op verandering.

Opnieuw grote dank aan allen die door hun bijdrage er voor gezorgd hebben dat het organiseren van deze conferentie weer mogelijk werd. Koffieschenkers, techneuten, gastenbidstondband, zangleiders, ‘mee-bidders’ en bidders op de achtergrond, aandacht functionarissen pastoraat, stichting Vrienden van De Hoop, etc. etc. allemaal heel erg bedankt! Uiteraard beseffen we onze afhankelijk van Gods rijke zegen en zijn Hem dankbaar voor de rijke zegen van deze week, maar ook de inzet van medearbeiders is nodig. Bedankt! Uiteraard ook onze dank aan Leen Koster die weer op een bijzondere wijze beschikbaar was voor deze drie dagen en, door zijn ‘echte’ benadering, velen aansprak.  Onze Hemelse Vader komt alle eer en glorie toe en we zijn Hem dankbaar voor de geweldige mogelijkheid die we deze week hebben gekregen.”