Informatie ontvangen

Wil je minder of andere informatie over Vrienden van De Hoop ontvangen? Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden. Maak je keuze en mail die naar info@vriendenvandehoop.nl.

Het is mogelijk zowel bij ‘Post’ als ‘Digitaal’ een keuze te maken. Let op: Vermeld bij je keuze ook je naam, postadres en e-mailadres. Dan kunnen wij je afmelding juist verwerken. We streven ernaar de opgave binnen 14 werkdagen te verwerken. Het kan voorkomen dat je in de weken na je afmelding net nog een nieuwsbrief of poststuk ontvangt.

Via de post
Ik ontvang graag:

  • Optie A1: Alleen het magazine Hoop + nieuwsbrieven (7 à 8 x per jaar)
  • Optie A2: Alleen de nieuwsbrieven (3 à 4 x per jaar)
  • Optie A3: Alleen het magazine Hoop (3 à 4 x per jaar)
  • Optie A4:  Maximaal 2x per jaar post van Vrienden van De Hoop (in juni en december)
  • Optie A5: Maximaal 1x per jaar post van Vrienden van De Hoop
  • Optie A6: Helemaal geen post meer van Vrienden van De Hoop

Digitale informatie
Ik ontvang graag:

  • Optie B1: Digitale nieuwsbrief Vrienden van De Hoop (1x per maand + 2 à 3x per jaar een nieuwsbrief special met bijzondere activiteiten) en de gebedsbrief (1x per week)
  • Optie B2: Alleen de digitale nieuwsbrief van Vrienden van De Hoop (1x per maand + 2 à 3x per jaar een nieuwsbrief special met bijzondere activiteiten)
  • Optie B3: Alleen de gebedsbrief van (Vrienden van) De Hoop (1x per 4 weken)
  • Optie B4: Helemaal geen digitale informatie meer van Vrienden van De Hoop

Heb je vragen? Mail gerust naar info@vriendenvandehoop.nl of bel naar ons contactcentrum via 078-6111355. Voor vragen over privacy kun je ook kijken op www.vriendenvandehoop.nl/privacy