Informatie ontvangen

Wilt u minder of andere informatie over Vrienden van De Hoop ontvangen? Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden. Maak uw keuze en mail de optie van uw keuze naar info@vriendenvandehoop.nl.

Het is mogelijk zowel bij ‘Post’ als ‘Digitaal’ een keuze te maken. Let op: Vermeld bij uw keuze ook uw naam, postadres en e-mailadres. Dan kunnen wij uw afmelding juist verwerken. We streven ernaar uw opgave binnen 14 werkdagen te verwerken. Het kan voorkomen dat u in de weken na uw afmelding net nog een nieuwsbrief of poststuk ontvangt.

Via de post
Ik ontvang graag:

  • Optie A1: Alleen het magazine Hoop + nieuwsbrieven (7 à 8 x per jaar)
  • Optie A2: Alleen de nieuwsbrieven (3 à 4 x per jaar)
  • Optie A3: Alleen het magazine Hoop (3 à 4 x per jaar)
  • Optie A4:  Maximaal 2x per jaar post van Vrienden van De Hoop (in juni en december)
  • Optie A5: Maximaal 1x per jaar post van Vrienden van De Hoop
  • Optie A6: Helemaal geen post meer van Vrienden van De Hoop

Digitale informatie
Ik ontvang graag:

  • Optie B1: Digitale nieuwsbrief Vrienden van De Hoop (1x per maand + 2 à 3x per jaar een nieuwsbrief special met bijzondere activiteiten) en de gebedsbrief (1x per week)
  • Optie B2: Alleen de digitale nieuwsbrief van Vrienden van De Hoop (1x per maand + 2 à 3x per jaar een nieuwsbrief special met bijzondere activiteiten)
  • Optie B3: Alleen de gebedsbrief van (Vrienden van) De Hoop (1x per week)
  • Optie B4: Helemaal geen digitale informatie meer van Vrienden van De Hoop

Heeft u vragen? Mail gerust naar info@vriendenvandehoop.nl of bel naar ons contactcentrum via 078-6111355. Voor vragen over privacy kunt u ook kijken op www.vriendenvandehoop.nl/privacy