“Ik mag mij geborgen weten bij mijn hemelse Vader”

Jacobiene (34) is zeven jaar geleden burn-out geraakt. Ze is in behandeling bij het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC).

Jacobiene groeit op als oudste in een groot gezin. Ze vertelt: “Onder druk nam ik al vroeg de zorgende rol op mij. Er was geen ruimte om zelf emotioneel te ontwikkelen. Ondanks dat ik in een gereformeerd gezin opgroeide, leerde ik niet te leven vanuit het geloof in Jezus. Die omstandigheden leidden ertoe dat ik brak met de kerk en op zoek ging naar het geluk van de wereld. Er volgden jaren van eenzaamheid, verdriet en zonde. Spanning en controle van mijn ouders achtervolgden mij. Mijn familie begreep mijn zoektocht niet. Keer op keer moest ik aanhoren dat ik het niet goed deed. Ik had enorm de drang om in mijn werk hogerop te komen. Ik wist niet dat emotie en gevoel ook belangrijk waren. Ik heb niet geleerd hoe daarmee om te gaan.”

In 2011 verandert alles. “Op uitnodiging ging ik mee naar een kerkdienst. God sprak tot mij: ‘Laat je harde buitenkant vallen en kom maar bij Mij. Ik zal je rust geven.’ Tijdens het zingen van psalm 42:3 brak ik. Ik was veilig, ik mocht uitrusten.” Vervolgens wordt Jacobiene ernstig ziek. “Ik begon te leren wandelen aan de hand van mijn hemelse Vader. Maar wat er in mijn leven was gebeurd, stopte ik diep weg. Keer op keer probeerde ik het contact met mijn familie goed te houden, maar telkens weer volgden pijnlijke momenten. Op aanraden van artsen nam ik ten slotte afstand.”

“Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij het CPC. Samen met mijn therapeute zijn wij mijn leven doorgegaan. Ik heb geleerd vergeving te vragen en te ontvangen, ik heb geleerd dat Jezus mijn Rots in het leven is. Aan Zijn hand mag ik dag aan dag voor mijn man en kinderen zorgen. Ik durf weer plannen te maken; het verleden kan ik achter mij laten. Ik mag mij geborgen weten bij mijn hemelse

Lees hier meer over het CPC