Op dinsdag 31 augustus, woensdag 1 en donderdag 2 september vindt er weer een conferentie plaats. We hebben ogen gekregen om te kijken. En toch hebben we soms de indruk dat we niet alles hebben gezien. En dan blijft dat gevoel hangen: Heb ik iets gemist? Het thema van de conferentie is “Doe je ogen open!”.

Datum
Locatie
Dorp De Hoop/online*

Spreekster Laura Dijkhuizen zal aan de hand van drie Bijbelse figuren het thema ‘zien’ dieper met ons gaat uitwerken:

Dinsdagochtend de figuur Petrus met als uitgangspunt: “ZIE mij”
Woensdagochtend de bloedvloeiende vrouw uit Marcus hfst. 5 (25-34) met als uitgangspunt: “jij bent GEZIEN”
Donderdagochtend de vrouw Hagar, Genesis 16 met als uitgangspunt: “ZIE God”

De conferentie is bedoeld voor cliënten en medewerkers van De Hoop.

Data en tijden
Dinsdag 31 augustus van 10.00 tot 11.30 uur
Woensdag 1 september van 10.00 tot 11.30 uur
Donderdag 2 september van 10.00 tot 11.30 uur.

*Of de conferentie online of fysiek plaatsvindt, wordt nog bekend gemaakt.

De online conferentie is te volgen via: livestream.dehoop.org