Het hele jaar organiseert De Hoop ggz i.s.m. Vrienden van De Hoop thema-avonden, speciaal voor predikanten, voorgangers, pastores, pastoraal werkers, jeugdwerkers, kerken- en oudstenraden, diaconieĆ«n en anderen die betrokken zijn bij verlenen van pastorale hulp en (voor- en na-)zorg in de kerk of gemeente. Inhoudelijke bijeenkomsten over actuele onderwerpen verzorgd door medewerkers van De Hoop ggz. Op woensdag 24 april bent u van harte welkom bij de thema-avond in Middelburg. Het thema is ‘depressiviteit’.

Aanmelden kan nog steeds! O.v.v. uw naam, adres en naam van uw kerk/gemeente kunt u zich via m.ouweneel@vriendenvandehoop.nl aanmelden.

Datum
Locatie
De Ontmoetingskerk te Middelburg. Oosterscheldestraat 1, 4335 PA Middelburg
Kosten
Deze bijeenkomst is kosteloos (wel aanmelden!)
Onderdeel van
Thema-avonden

Thema: Depressiviteit

In de praktijk van uw pastoraat treft u ongetwijfeld mensen met psychische problemen. Bijvoorbeeld mensen die last hebben van neerslachtigheid of depressiviteit. Mogelijk is het voor u een uitdaging om met gemeenteleden met deze problematiek in gesprek te zijn. Juist in een christelijke gemeente, waarin hoop en genade voor mensen voor handen is.

Download uitnodigingsbiref aan de kerken

Het belang van verbinding

De Hoop ggz is een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en kinder- en jeugdpsychiatrie en daarmee thuis in vraagstukken rondom depressiviteit. Ook is zij als christelijke zorgaanbieder thuis in geloof. Een unieke combinatie.

Vanuit die combinatie kunnen en willen we u graag van dienst zijn. We nodigen u daarom uit voor onze thema-avond over het thema depressiviteit op 24 april a.s. in de Ontmoetingskerk te Middelburg. Van onze kant zullen wij ingaan op de aard van deze problematiek en de risicofactoren daarbij. Van uw kant kunt u uw vragen aan ons voorleggen. Met elkaar gaan we in gesprek hierover. Theorie en praktijk aan elkaar verbinden.

Daarnaast willen we tijdens deze bijeenkomst met u in gesprek gaan wat De Hoop ggz voor kerken en christelijke gemeenten kan betekenen. En wat u mogelijk voor ons kan betekenen. Graag gaan we het gesprek aan op welke wijze we elkaar van dienst kunnen zijn en elkaar in onderscheiden eigenheid kunnen versterken en aanvullen. Wij denken dat dit op velerlei wijze kan en graag horen we wat uw gedachten zijn. Wij geloven in het belang van verbinding in deze complexe tijd.

Locatie: De Ontmoetingskerk te Middelburg (Oosterscheldestraat 1, 4335 PA Middelburg)
19.15 uur – Inloop met koffie en thee.
19.45 uur – Aanvang programma (einde programma rond 21.30 uur)

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd De Hoop ggz i.s.m. Stichting Vrienden van De Hoop.
Voor meer informatie of vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Maarten Ouweneel (coƶrdinator kerkrelaties) via m.ouweneel@vriendenvandehoop.nl of 078-6111355.