Dit evenement is geweest. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor kerken om op de hoogte te blijven van de eerstvolgende thema-avond.


Iemand met depressieve of suïcidale gedachten is enorm gebaat met veilige en vertrouwde sociale contacten. Maar hoe kun je als kerkelijke gemeente óók een gezond vangnet zijn voor de naasten van mensen die kampen met depressie of suïcidaliteit? Hoe vorm je als familie en vrienden, als broeders en zusters, een netwerk van betekenis? 

Tijdens deze interactieve thema-avond geven professionals van De Hoop ggz informatie en handreikingen. Hoe herken je depressiviteit en suïcidaliteit? Wat is een gezonde manier om er voor iemand te zijn? Hoe steun je de naasten van betrokkene? Wat kun je zelf doen en wanneer moet je juist doorverwijzen? 

Datum
Locatie
Gebouw Stichting Vrienden van de Hoop, Dordrecht (Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht)
Onderdeel van
Kerken en De Hoop

Deskundigheid

De thema-avond wordt verzorgd door deskundigen van de polikliniek Dordrecht van De Hoop ggz:

  • Erik Dijkstra (GZ-psycholoog)
  • Carla Aantjes (verpleegkundig specialist)
  • Elly Breedveld (maatschappelijk werker ouder-/partnernetwerk)

Voor wie?

De avond is speciaal bedoeld voor predikanten/voorgangers, ouderlingen, diakenen, pastoraal werkers en andere betrokken gemeenteleden.

Inloop met koffie/thee is vanaf 19:30 uur, het programma start om 20.00 uur. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meld je van te voren aan voor de thema-avond.