Het hele jaar door organiseert De Hoop ggz in samenwerking met Vrienden van De Hoop thema-avonden. Bent u betrokken bij het verlenen van pastorale zorg in de kerkelijke gemeente? Bekijk dan de thema-avond terug die op 13 mei 2020 via de livestream gehouden werd.

Datum
Onderdeel van
Kerken en De Hoop

Thema: samen omgaan met psychische problemen

Op woensdag 13 mei organiseerde De Hoop ggz een thema-avond voor kerken. Vanwege het Corona-virus werd de avond livestream uitgezonden. Het thema van de kerkenavond was ‘Samen leren omgaan met psychische problemen’. Wij nodigen u als predikant/voorganger, ouderling, diaken, pastoraal werker, mantelzorger of geïnteresseerde van harte uit om de livestream terug te beluisteren via deze link.


Omgaan met psychische problemen
Tijdens de avond bieden we u handreikingen hoe om te gaan met mensen in uw kerkelijke gemeente die worstelen met veelvoorkomende psychische problemen (zoals depressiviteit, burn-out of angst). Juist in deze tijd zijn zij extra kwetsbaar. Hoe kun je als kerkelijke gemeente om hen heen staan en een goed vangnet voor hen zijn? Deze avond ontvangt u praktische handvatten van professionals hoe hen te ondersteunen, te begeleiden en zo nodig door te verwijzen.

PowerPoint
De inhoudelijke inleiding op het thema werd verzorgd door Carla Aantjes (regiebehandelaar bij De Hoop). Tijdens de thema-avond gaven meerdere mensen aan dat ze graag de PowerPoint dia’s zouden ontvangen die Carla Aantjes gebruikte in haar inleiding. Dat kan! U kunt de PowerPoint downloaden onderaan deze pagina.

 

Thema-avond psychische problemen
Thema-avond psychische problemen
Thema-avond psychische problemen

PowerPoint downloaden

Tijdens de thema-avond gaven meerdere mensen aan dat ze graag de PowerPoint dia’s zouden ontvangen die Carla Aantjes gebruikte in haar inleiding. Dat kan! Hier kunt u de PowerPoint downloaden.