Geven na leven

Nalaten is geen gemakkelijk onderwerp, maar het is wel belangrijk. U kunt naast familieleden ook andere personen of instellingen in uw testament opnemen. Er zijn diverse vormen van nalaten.

Legaat
In uw testament wordt bepaald dat één of meer personen of een instelling (vereniging, stichting of kerkgenootschap) een bepaald bedrag of een bepaald voorwerp krijgen uit wat u bij overlijden nalaat. Een voorbeeld hiervan is: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, af te geven binnen een maand na mijn overlijden, zonder bijrekening van rente, aan Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht een som in contanten van € … (bedrag in letters)’.

Erfstelling
U kunt een goed doel, zoals Stichting Vrienden van De Hoop, ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. Dit wordt een erfstelling genoemd. De erfgenamen krijgen hun deel van de erfenis als alle rechten aan anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken. Een verschil tussen de positie van legataris en erfgenaam is, dat een erfgenaam alle rechten en plichten van de overledene overneemt.

Belastingvoordeel
Wanneer u geld nalaat aan Vrienden van De Hoop gaat uw gift volledig naar het goede doel. ANBI stichtingen hoeven namelijk geen successierechten te betalen, zoals dat bij personen wel het geval is. (Ter vergelijking: derdegraads familieleden, zoals neven en nichten, kunnen belastingaanslagen krijgen die oplopen tot maar liefst 68 procent.)

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetsite van de belastingdienst:
Over erfenissen: www.belastingdienst.nl/particulier/erven
Over schenkingen: www.belastingdienst.nl/particulier/schenken

Brochure
Vrienden van De Hoop heeft een overzichtelijke brochure beschikbaar, ‘Nalaten aan Stichting De Hoop’. Deze brochure is gratis aan te vragen bij Vrienden van De Hoop, telefoonnummer: 078 – 6 111 355 of e-mail: info@vriendenvandehoop.nl

Advies
Voor advies kunt u contact opnemen met Mr. Samuël D.C. Siahaija, telefoonnummer: 078 – 6111355 of e-mail: s.siahaija@vriendenvandehoop.nl