Meneer en mevrouw de Jong: “Je nalatenschap regelen is emotioneel belastend. Je weet dat je het moet regelen, maar je stelt het steeds uit.”

Je nalatenschap regelen doe je niet zomaar. Dit is ook de ervaring van meneer en mevrouw de Jong (gefingeerde naam). “Het is emotioneel belastend. Je weet dat je het moet regelen, maar je stelt het steeds uit.” Het echtpaar besloot een aantal stichtingen, waaronder De Hoop, op te nemen in hun testament. Ze vertellen hoe zo’n proces verloopt.

Lees het ervaringsverhaal van meneer en mevrouw de Jong

Geven na leven

Nalaten is geen gemakkelijk onderwerp, maar het is wel belangrijk. Je kunt aan familieleden nalaten, maar daarnaast ook andere personen of instellingen in je testament opnemen. We leggen verschillende vormen van nalaten hieronder uit.

  • Legaat
    In je testament wordt bepaald dat één of meer personen of een instelling (vereniging, stichting of kerkgenootschap) een bepaald bedrag of een bepaald voorwerp krijgen uit wat je bij overlijden nalaat. Een voorbeeld van de formulering hierbij is: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, af te geven binnen een maand na mijn overlijden, zonder bijrekening van rente, aan Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht een som in contanten van € … (bedrag in letters)’.
  • Erfstelling
    Je kunt een goed doel, zoals Stichting Vrienden van De Hoop, ook tot (mede-)erfgenaam benoemen. Dit wordt een erfstelling genoemd. De erfgenamen krijgen hun deel van de erfenis als alle rechten aan anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken. Een verschil tussen de positie van legataris en erfgenaam is, dat een erfgenaam alle rechten en plichten van de overledene overneemt.

Belastingvoordeel
Wanneer je geld nalaat aan Vrienden van De Hoop gaat je gift volledig naar het goede doel. ANBI stichtingen hoeven namelijk geen erfbelasting te betalen, zoals dat bij personen wel het geval is. (Ter vergelijking: derdegraads familieleden, zoals neven en nichten, kunnen belastingaanslagen krijgen die oplopen tot maar liefst 68 procent).

Vraag advies
Nalaten is een keuze waar goed over nagedacht wordt en die ook nieuwe vragen kan oproepen. We helpen je daarom graag verder, mail of bel ons gerust met je vragen.

Nalaten nalatenschap goed doel

Overweeg je een nalatenschap? Voor advies kun je contact opnemen met Samuel Siahaija, hij helpt je graag verder.

"We willen dat ons leven niet alleen zinvol is voor onszelf, maar ook voor anderen, zodat zij een goede toekomst hebben." - meneer en mevrouw de Jong