Eind november bezochten vele cliënten onze driedaagse conferentie over vergeving en genade. Reacties uit de zaal, maar ook via de online verbinding, lieten blijken dat het thema  velen aansprak en bemoedigde. Deze christelijke conferenties zijn afhankelijk van giften. Wat zijn we dankbaar voor alle betrokkenheid en giften die dit mogelijk maken! Dirk, coördinator Geestelijke Verzorging vertelt over deze bijzondere bijeenkomst. 

Het waren drie zeer inspirerende en opbouwende ochtenden!  Op locatie waren er elke dag rond de 40 bezoekers. Ook op afstand werd via de livestream de conferentie gevolgd. Het thema van de  conferentie was: ‘Ruimte voor stroom van genade’. Gerard de Groot sprak, hij is al vele jaren één van de sprekers tijdens conferenties die De Hoop organiseert. Als directeur geeft hij samen met zijn vrouw Lydia leiding aan de stichting ‘heart2heart’. Hun missie is het geven van onderwijs dat het hart raakt, met als doel groei in de relatie met God.

Het rijke thema genade

In drie ochtenden, heeft de spreker met ons nagedacht over het rijke thema genade. Meer specifiek toegespitst op blokkades die de stroom van genade in ons leven kunnen hinderen. Speciale aandacht werd deze ochtenden ook gegeven aan het begrip vergeving. Wat en hoe het grote belang is van vergeving. Zowel vergeving ontvangen als vergeving schenken werd, onderbouwt vanuit de bijbel, op een diepe inhoudelijke wijze behandeld. Ook het niet kunnen vergeven van je zelf werd als een belangrijke blokkade onderkend. Juist ook bij het niet kunnen ervaren van de genade. Gerard reikte vanuit de bijbel, en met praktische voorbeelden, aan hoe de principes van vergeving in het leven toegepast kunnen worden. Reacties uit de zaal, maar ook “uit het land” lieten blijken dat het velen aansprak en bemoedigde.

Hartelijk bedankt!

Opnieuw grote dank aan de donateurs, het team van Stichting Vrienden van De Hoop en de technici van het bedrijf Radiate. De deskundige opzet van een dergelijk programma maakt dat de conferentie via livestream te volgen is. Maar ook geweldig dat het nu weer op locatie door kon gaan. Dankbaar maken we daarbij gebruik van de accommodatie en ondersteuning van Stichting Vrienden van De Hoop. Uiteraard ook onze dank aan Gerard de Groot die beschikbaar was voor deze drie dagen en velen aansprak. Onze Hemelse Vader komt alle eer en glorie toe en we zijn Hem dankbaar voor de geweldige mogelijkheid die we deze week weer hebben gekregen.