Veel cliënten van De Hoop ontdekken tijdens hun behandeling dat God hen helpt om verlost te worden van hun verslaving. Hun levensverhalen zijn getuigenissen van pijn, verlies en verslaving, maar ook getuigenissen van verlossing door Jezus Christus. Onze cliënten – wij noemen ze gasten – doen graag hun verhaal in uw eredienst, jongerendienst, gemeenteavond, verenigingsavond of andere bijeenkomsten. Daarnaast kunt u ook sprekers van De Hoop uitnodigen. Lees meer over onze sprekers.

Kosten
Zowel de sprekers als de gasten (cliënten) van De Hoop komen gratis naar uw kerk. Om onze onkosten te dekken zullen wij u wel vragen om een reiskostenvergoeding (€ 0,35/kilometer) en een collecte voor het werk van De Hoop.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Of wilt u ons uitnodigen? Vul het Contactfomulier in of bel naar 078-6111 355.

 

Delen via: