Rudolf: "Het is geweldig dat ondernemers mij weer de maatschappij in helpen" Rudolf zat aan de grond, was werkloos, had schulden en zag geen toekomst meer. Maar door zijn behandeling bij De Hoop, door het opdoen van werkervaring én door een bedrijf dat hem een eerlijke kans bood, is hij nu weer volop actief in de maatschappij.

Zet u zich in om mensen een eerlijke kans te bieden? Door middel van het bedrijvennetwerk 'Zakenvrienden van De Hoop' zijn zo'n 120 ondernemers met elkaar in contact gekomen en zetten zij samen de schouders onder het werk van stichting De Hoop.

Steun, opdrachten en re-integratie
De Zakenvrienden van De Hoop ondersteunen het werk van De Hoop enerzijds door directe financiële steun en anderzijds door opdrachten te verstrekken en mee te werken aan de re-integratie van cliënten van De Hoop. Zakenvrienden van De Hoop heeft netwerken rondom projecten in Dordrecht (De Hoop) en Vlissingen (Sta op Zorg). Uw steun maakt hulp voor mensen in nood mogelijk.

Ontmoeting
Binnen het bedrijvennetwerk ontmoeten we elkaar en doen we nieuwe contacten op. Jaarlijks organiseert Zakenvrienden van De Hoop activiteiten als netwerkbijeenkomsten en zakenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij bedrijven of op locaties van Stichting De Hoop. Lees meer over de activiteiten in 2018.

Vragen
Heeft u vragen over Zakenvrienden van De Hoop? Lees hier de folder met meer informatie. Of neem gerust contact met ons op! U kunt ook hier een filmpje bekijken over het belang van werk voor onze cliënten.


Deelnemende bedrijven

Delen via: