Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid

De Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid geeft cliënten en oud-cliënten van De Hoop de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Zo kunnen ze hun eigen, vaak pijnlijke ervaringen inzetten om anderen te helpen.

In een leertraject van één jaar wordt de (oud-)cliënt via interne coaching, training en een externe opleiding geholpen een portfolio op te bouwen die een goede startpositie geeft voor een vervolgstudie en/of betaalde baan in de zorg. Intervisie en de zelfhulpgroepen van Stay Clean maken ook onderdeel uit van het leertraject. Met behulp van een intervisiegroep wisselen de deelnemers van de Interne Opleidingsschool ervaringen uit en helpen zij elkaar om beter te worden in hun werk. Daarnaast doen ze praktijkervaring op in de vorm van een stage bij een van de dertien domeinen binnen de Interne Opleidingsschool. Op elk van de dertien domeinen geven oud-cliënten als senior leiding. Zij sturen het team aan en leggen verantwoording af aan de projectleider.

Een voorbeeld van een domein is Hope Alive. Via Hope Alive worden cliënten die klaar zijn met hun behandeling nagebeld om te vragen hoe het met hen gaat. Ze krijgen de kans om hun verhaal te doen. Hiermee wordt de kans op vereenzaming tegengegaan.

Lees hoe Ruud werd geholpen via de Interne Opleidingsschool

Ondersteun de Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid