Sta Op Zorg

Sta Op Zorg is de Polikliniek van De Hoop in Zeeland. Er wordt ambulante behandeling geboden voor trauma, persoonlijkheidsproblematiek, angst/stemmingsklachten en verslaving. Daarnaast biedt de polikliniek maatschappelijk werk en diagnostiek. Er worden huisbezoeken afgelegd en er worden cliënten toe geleid naar De Hoop. Sta Op Zorg geeft Stay Clean avonden, een pastorale cursus, preventie en voorlichting op scholen, kerken en in de gevangenis. Daarnaast heeft Sta Op Zorg een Inloophuis.

Het Inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen die eenzaam zijn, dak- of thuisloos, psychische problemen en/of verslavingsproblemen hebben. Sommige bezoekers noemen het hun thuis: een plek waar zij zichzelf kunnen zijn. Het Inloophuis is geopend op maandag en vrijdag. Per dag komen er 40-50 bezoekers. De bezoekers krijgen een gratis warme maaltijd. De maaltijd wordt geopend met een Bijbelgedeelte, een lied en gebed. Vaak worden bezoekers ontroerd door het lied. De vrijwilligers willen graag de liefde van de Here Jezus laten zien, praktisch, in hoe ze de bezoekers benaderen, en in woord.

Eén keer per maand wordt een activiteit georganiseerd in het Inloophuis. Ook is er ieder jaar een kerstviering. Voor veel bezoekers is Kerst een moeilijke tijd voor terugval of omdat zij pijnlijke herinneringen aan deze periode hebben. Het Inloophuis is ook dan een plek waar zij terecht kunnen.

Wilt u meer weten over Sta Op Zorg of Sta Op Zorg steunen?