Het begon in 2017 met een Huis van Hoop in Dordrecht. Drie jaar later opent het vijfde Huis van Hoop haar deuren. Daarmee is deze vorm van beschermd wonen, waarbij cliënten deel uitmaken van een kleinschalige woon- en leefgemeenschap, niet alleen in Dordrecht te vinden, maar ook in Gorinchem en Nieuwerkerk a/d IJssel. En de Hoop heeft de wens om nog meer huizen te openen. Een interview uit de beginjaren met Patrick Waltheer, die toen projectleider was.

Een Huis van Hoop is bedoeld voor mensen die na een behandeling voor verslaving of psychische problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. In een Huis van Hoop krijgen zij alle hulp die ze nodig hebben.  “De woonvorm Huis van Hoop sluit aan bij de manier waarop er door politiek en maatschappij naar het verlenen van zorg wordt gekeken,” vertelt Patrick Waltheer. “Tegenwoordig moet zorg steeds meer ambulant worden verleend, dichtbij en waar nodig ook door de maatschappij zelf. Het Huis van Hoop is een prachtig voorbeeld van hoe een participatiemaatschappij kan functioneren.”

Kernbewoners
In een Huis van Hoop is plaats voor twaalf bewoners (cliënten). Zij worden begeleid door professionele hulpverleners van De Hoop. Daarnaast woont er een aantal kernbewoners in een Huis. Dit zijn mensen met een eigen baan buiten De Hoop, die hun leven delen met de bewoners. Een belangrijk criterium voor kernbewoners is dat zij de liefde van God door willen geven. Patrick: “Een kernbewoner fungeert als rolmodel voor de cliënten. Er moet een klik zijn met onze visie op zorg en de doelgroep. Kernbewoners nemen deel aan de maatschappij en zijn actief in een kerk. En natuurlijk moeten mensen zich echt geroepen voelen om dit te gaan doen.”

"Mensen moeten zich geroepen voelen om dit te gaan doen"

Gezond leefklimaat
Kernbewoners zijn van grote waarde voor de cliënten, vertelt Patrick: “Ik hoor regelmatig van bewoners dat ze voor het eerst een echt thuis hebben. Dat komt vooral door het leefklimaat waarin kernbewoners een grote rol spelen. Als je tegen een cliënt zegt ‘Ik wil met je werken’, dan is dat mooi, maar als je tegen iemand zegt ‘Ik wil met jou leven’, dan is dat toch anders. Professionele hulpverleners, kernbewoners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zetten met elkaar een positief en gezond leefklimaat neer. Dat is heel belangrijk voor herstel van de cliënten.”

“Ik hoor regelmatig van bewoners dat ze voor het eerst een echt thuis hebben”

Financiering
De hulp die geboden wordt in een Huis van Hoop, wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een Huis kan zelfstandig draaien wanneer het maximaal aantal bewoners – twaalf cliënten – is behaald. Tot die tijd is er extra financiering nodig. Die periode kan best lang duren. “Dat wordt veroorzaakt door de regionale wachttijdensystematiek van de gemeente,” legt Patrick uit. “Tegelijkertijd is er in een Huis natuurlijk al wel een zorgteam werkzaam.” Ook voor de inrichting van de huizen is geld nodig; daar is geen subsidie voor beschikbaar. “Daarom werft Vrienden van De Hoop giften bij donateurs en fondsen. Daar zijn we dankbaar voor!”

Een rol voor kerken
Ook voor kerken ziet Patrick een actieve rol weggelegd: “Kerken kunnen collecteren, maar ook op een andere manier een bijdrage leveren aan een Huis van Hoop. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een maatjesproject of door het uitnodigen van bewoners voor een huiskring. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we in de toekomst woningen aan kunnen bieden die door de kerk gedragen worden. Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben en velen van hen vallen nu nog tussen wal en schip. Dat kunnen we met elkaar voorkomen!”

Het is de wens van De Hoop om de komende jaren meer Huizen van Hoop op te starten. Maak jij dit mede mogelijk?