In 2017 werd in Dordrecht het eerste Huis van Hoop geopend. Een kleine twee jaar later opent het derde huis haar deuren. Daarmee is deze vorm van beschermd wonen, waarbij cliënten deel uitmaken van een kleinschalige woon- en leefgemeenschap, naast Dordrecht ook in Gorinchem te vinden. Een Huis van Hoop is bedoeld voor mensen die na een behandeling voor verslaving en/of psychische problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. In een Huis van Hoop krijgen zij alle hulp die ze nodig hebben.

“De woonvorm Huis van Hoop sluit aan bij de manier waarop er door politiek en maatschappij naar het verlenen van zorg wordt gekeken,” vertelt Patrick Waltheer, projectleider Huizen van Hoop bij De Hoop ggz. “Tegenwoordig moet zorg steeds meer ambulant worden verleend, dichtbij en waar nodig ook door de maatschappij zelf. Het Huis van Hoop is een prachtig voorbeeld van hoe een participatiemaatschappij kan functioneren.”

Kernbewoners
In een Huis van Hoop is plaats voor twaalf bewoners (cliënten). Zij worden begeleid door professionele hulpverleners van De Hoop. Daarnaast woont er een aantal kernbewoners in een Huis. Dit zijn mensen met een eigen baan buiten De Hoop, die hun leven delen met de bewoners. Een belangrijk criterium voor kernbewoners is dat zij de liefde van God door willen geven. Patrick: “Een kernbewoner fungeert als rolmodel voor de cliënten. Er moet een klik zijn met onze visie op zorg en de doelgroep. Kernbewoners nemen deel aan de maatschappij en zijn actief in een kerk. En natuurlijk moeten mensen zich echt geroepen voelen om dit te gaan doen.”

Jezelf zijn
Kim Bouwman is kernbewoner in een Huis van Hoop. Iedere dag rijdt ze uit haar werk naar een Huis van Hoop in Dordrecht en schuift daar aan tafel bij de cliënten. “Het voelt voor mij gewoon als thuiskomen,” vertelt Kim. “Natuurlijk is het ‘anders’. Laatst schoot een bewoner behoorlijk uit zijn slof tijdens het eten. Daar schrok ik wel een beetje van. Dan ben ik blij dat er professionele begeleiding aanwezig is. In dit geval stond een andere bewoner op en had een oplossing. Hij herkende de situatie. Dat is het mooie aan een woon- en leefgemeenschap als het Huis van Hoop: er wordt echt voor elkaar gezorgd.” De reden voor Kim om zich aan te melden als kernbewoner, is dat ze graag van betekenis wil zijn voor anderen: “Het delen van mijn leven met anderen, is waar ik het voor doe. Ik zie het ook niet als werk. Ik ben gewoon mezelf.”

Tekst loopt door onder de afbeelding.

“Het voelt voor mij gewoon als thuiskomen.”

Huis van Hoop

Gezond leefklimaat
Kernbewoners zijn van grote waarde voor de cliënten, vertelt Patrick: “Ik hoor regelmatig van bewoners dat ze voor het eerst een echt thuis hebben. Dat komt vooral door het leefklimaat waarin kernbewoners een grote rol spelen. Als je tegen een cliënt zegt ‘Ik wil met je werken’, dan is dat mooi, maar als je tegen iemand zegt ‘Ik wil met jou leven’, dan is dat toch anders. Professionele hulpverleners, kernbewoners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen (mensen die zelf de problematiek hebben overwonnen en met die ervaring anderen helpen) zetten met elkaar een positief leefklimaat en gezond leefklimaat neer. En dat is heel belangrijk voor herstel van de cliënten.”

Financiering
De hulp die geboden wordt in een Huis van Hoop, wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een Huis kan zelfstandig draaien wanneer het maximaal aantal bewoners – twaalf cliënten – is behaald. Tot die tijd is er extra financiering nodig. Die periode kan best lang duren. “Dat wordt veroorzaakt door de regionale wachttijdensystematiek van de gemeente,” legt Patrick uit. “Tegelijkertijd is er in een Huis natuurlijk al wel een zorgteam werkzaam.” Ook voor de inrichting van de huizen is geld nodig; daar is geen subsidie voor beschikbaar. “Daarom werft Vrienden van De Hoop giften bij donateurs en fondsen. Daar zijn we dankbaar voor!” Ook voor kerken ziet Patrick een actieve rol weggelegd: “Kerken kunnen collecteren, maar ook op een andere manier een bijdrage leveren aan een Huis van Hoop. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een maatjesproject of door bewoners uit te nodigen voor een huiskring. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we in de toekomst woningen aan kunnen bieden die door de kerk gedragen worden. Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben en velen van hen vallen nu nog tussen wal en schip. Dat kunnen we met elkaar voorkomen!”