Huizen van Hoop

Huizen van Hoop zijn kleinschalige woonlocaties waar bewoners (cliënten) met elkaar een woon- en leefgemeenschap vormen. Het Huis van Hoop is bedoeld voor volwassenen die psychisch stabiel zijn, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen als gevolg van vaak langdurige psychische klachten en/of een verslavingsverleden. Bewoners van een Huis van Hoop gaan overdag hun eigen weg. Aan het eind van de dag treffen ze elkaar weer in het Huis van Hoop. Hierdoor ontstaat een hechte gemeenschap die elkaar steunt.

Begeleiding in een Huis van Hoop
In een Huis van Hoop is plaats voor maximaal twaalf bewoners. Daarnaast wonen er ‘kerngezinnen’ of ‘kernbewoners’, die een belangrijke rol vervullen op de woonlocatie. Zij dragen bij aan het gezonde leefklimaat. Samen met de bewoners vormen zij een gemeenschap, waar ze met elkaar meeleven, ervaringen delen, samen koken of boodschappen en klusjes met elkaar doen. De begeleiding bestaat verder uit een team van deskundige zorgprofessionals van De Hoop die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Zij bieden intensieve woonbegeleiding en spelen een belangrijke rol naast de kernbewoners.

Doneer nu

"Voor ieder mens is het waardevol als hij iets voor een ander kan doen. Dat geeft voldoening en eigenwaarde."

Lees Paula's ervaringen als kernbewoner

Adopteren
Voor plaatselijke kerken bestaat de mogelijkheid een Huis van Hoop te ‘adopteren’. Hiermee neemt een kerk een actieve houding aan richting de bewoners van een Huis. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een maatjesproject. Ook het uitnodigen van bewoners voor een kring of huisgroep is een mogelijkheid.

Meer weten over adopteren? Neem contact op!

"Ik hoor regelmatig van bewoners dat ze voor het eerst een echt thuis hebben"

Lees het interview met Patrick Waltheer

Hulp nodig in de opstartfase

Wmo
De hulp die geboden wordt in een Huis van Hoop wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een Huis kan financieel zelfstandig draaien wanneer het maximaal aantal bewoners – twaalf cliënten – is behaald. Tot die tijd is er extra financiering nodig. Bij het opstarten van een nieuwe voorziening gaat de groei van het aantal cliënten gestaag. Dit wordt veroorzaakt door de regionale wachtlijstsystematiek van de gemeente. Op deze manier bewaakt de gemeente ook hun eigen budget voor de zorg. Ondanks dat veel cliënten zich aanmelden voor een Huis van Hoop is er in het eerste jaar dus veel leegstand en daardoor ook weinig inkomsten uit zorg. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel een zorgteam werkzaam. Wanneer het aantal van twaalf cliënten bereikt is, kan het Huis van Hoop financieel zelfstandig draaien.

Inrichting
Daarnaast zijn er voor andere zaken giften nodig. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de Huizen van Hoop. Sommige bewoners hebben al huisraad, maar er zijn bewoners die door hun verleden helemaal niets hebben. Ook moeten de algemene ruimtes worden ingericht. Deze ruimtes zijn heel belangrijk, want dat zijn de plekken waar de bewoners samenkomen en hun levens delen. Ook zal er voor iedere locatie vervoer moeten komen. Kortom, er is nog wel het een en ander nodig! Het is de wens van De Hoop om de komende jaren meerdere huizen van Hoop te openen. Dat kan niet zonder jouw steun.

Help jij mee om de Huizen van Hoop op te starten?