Huizen van Hoop

De Hoop is gestart met Huizen van Hoop. Dit is een vernieuwende vorm van beschermd wonen waar cliënten deel uitmaken van een kleinschalige woon- en leefgemeenschap. Een Huis van Hoop biedt uitkomst voor diegenen die na een behandeling voor verslaving en/of psychische problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. In een Huis van Hoop krijgen ze alle hulp die ze nodig hebben.

Adopteren
In een Huis van Hoop is plaats voor twaalf bewoners. Daarnaast zijn er ‘kernbewoners’: mensen met hun eigen baan die daarnaast geschoold zijn voor hulpverlening en hun levens delen met de bewoners. Naast de kernbewoners krijgen de cliënten begeleiding van professionele hulpverleners van De Hoop. Ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen helpen mee. Voor plaatselijke kerken bestaat de mogelijkheid een Huis van Hoop te ‘adopteren’. Hiermee neemt een kerk een actieve houding aan richting de bewoners van een Huis. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een maatjesproject. Ook het uitnodigen van bewoners voor een kring of huisgroep is een mogelijkheid.

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

Meer weten over adopteren? Neem contact op!

Huis van Hoop: alle hulp die nodig is in een kleinschalige woongemeenschap

Wmo
De hulp die geboden wordt in een Huis van Hoop wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een Huis kan financieel zelfstandig draaien wanneer het maximaal aantal bewoners – twaalf cliënten – is behaald. Tot die tijd is er extra financiering nodig. Bij het opstarten van een nieuwe voorziening gaat de groei van het aantal cliënten gestaag. Dit wordt veroorzaakt door de regionale wachtlijstsystematiek van de gemeente. Op deze manier bewaakt de gemeente ook hun eigen budget voor de zorg. Ondanks dat veel cliënten zich aanmelden voor een Huis van Hoop is er in het eerste jaar dus veel leegstand en daardoor ook weinig inkomsten uit zorg. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel een zorgteam werkzaam. Wanneer het aantal van twaalf cliënten bereikt is, kan het Huis van Hoop financieel zelfstandig draaien.

Inrichting
Daarnaast zijn er voor andere zaken giften nodig. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de Huizen van Hoop. Sommige bewoners hebben al huisraad, maar er zijn bewoners die door hun verleden helemaal niets hebben. Ook moeten de algemene ruimtes worden ingericht. Deze ruimtes zijn heel belangrijk, want dat zijn de plekken waar de bewoners samenkomen en hun levens delen. Ook zal er voor iedere locatie vervoer moeten komen. Kortom, er is nog wel het een en ander nodig! Het is de wens van De Hoop om de komende jaren meerdere huizen van Hoop te openen. Dat kan niet zonder uw steun. Helpt u mee?

Geef aan de Huizen van Hoop!