Verslaafde mannen en vrouwen

Verslaving aan drugs, alcohol, gokken of bijvoorbeeld gamen kan een heel leven ontwrichten. Niet alleen worstelt een verslaafde met zijn verslaving; zijn omgeving lijdt mee. Daarom willen wij hulp bieden aan degene die ‘ten dode zijn opgeschreven’.  Veel van de ggz zorg-wordt gesubsidieerd. Maar onze mens- en zorgvisie vragen om veel investeringen. Investeringen in identiteit en pastoraat, de werkervaringsbedrijven, en christelijke evenementen. Dit wordt allemaal uit giften betaald.

Bekijk hier de verschillende plekken waar mensen die worstelen met verslaving worden geholpen.
De Hoop GGZ
Sta op zorg Vlissingen
Terwille

Ik heb zelf hulp nodig
Bekijk hier de verschillende plekken waar mensen die worstelen met verslaving worden geholpen.

Kinderen en jongeren

Depressie, boosheid, angsten, eetproblemen, verslavingen…. Er zijn heel wat problemen waar kinderen en jongeren in hun leven tegenaan kunnen lopen. Wij willen deze kinderen in de knel graag helpen! De Hoop biedt ambulante hulpverlening d.m.v. gesprekken of tijdelijke opvang in de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook Stichting Chris en Voorkom! zet zich in voor kinderen en tieners. Meer informatie.

 

Hulp voor kinderen en jongeren

Ouders

Als een kind, partner, vader of moeder verslaafd blijkt of psychische of psychiatrische problemen heeft, dan lijden het gezin en de familie heel vaak sterk mee. Daarom ondersteunt De Hoop deze directe familie met zogenaamd ouder-partnerwerk.  Ook wordt de familie betrokken door speciale Kerst- en Paasvieringen, uitnodigingen voor lofprijsavonden en andere activiteiten. De faciliteiten hiervoor worden ook uit giften betaald. Daarnaast kan De Hoop dankzij giften in bepaalde gevallen ouders samen met hun kinderen opvangen.

Chris en Voorkom! is grotendeels afhankelijk van giften. Deze organisatie biedt toerusting aan ouders, jeugdwerkers en scholen als het gaat om thema’s als: weerbaarheid, seksualiteit, omzien naar kinderen, het vormgeven van jeugdpastoraat. Lees meer hierover.

Ook het Centrum voor Pastorale Counseling wil ouders en opvoeders helpen en kan voortbestaan dankzij de steun van donateurs. De focus van het CPC ligt op het doorgeven van geloof en waarden en het creëren van een gezond gezinsklimaat. Meer informatie

 

Hulp aan ouders

Kwetsbare vrouwen

Depressie, verdriet om het verlies van een geliefde, relatieproblemen, angsten, verslavingen… Het zijn problemen waar heel wat vrouwen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. Soms weten zij niet goed hoe ze met deze problemen moeten omgaan en is er hulp nodig. Ook vrouwen die uit de prostitutie willen stappen of slachtoffer zijn van mensenhandel of loverboys hebben onze hulp hard nodig. Veel van ons werk voor kwetsbare vrouwen is deels of helemaal afhankelijk van donaties.

Bekijk hier de verschillende plekken waar kwetsbare vrouwen worden geholpen.
De Hoop GGZ
Terwille
Centrum voor Pastorale Counseling

Hulp aan kwetsbare vrouwen

Oud-verslaafden

Er is een leven na de verslaving. Wanneer je bent afgekickt van een verslaving is het belangrijk dat je elkaar ondersteunt om verslavingsvrij te blijven. Bij de groepen van Stay Clean is het mogelijk om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen om een verslavingsvrij leven te leiden. Stay Clean is één van de projecten die volledig afhankelijk is van giften. Lees meer

Hulp aan oud-verslaafden

Gevangenen

Hij heeft mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. (Jesaja 61:1)

Bij Terwille in het noorden van het land wordt er praktisch gewerkt met gevangenen om hen een programma aan te bieden, intern in de gevangenis, dat hen leert verslavingsvrij te leven.

Vanuit Promoteam De Hoop is het project Bye Bye Bajes ontstaan. Bij dit project ondersteunen oud-cliënten met een gevangenisverleden (ervaringsdeskundigen) mensen die in de gevangenis verblijven. Onze ervaringsdeskundigen fungeren als bruggenbouwers tussen gevangenen en instanties, de zorg en de familie van de gevangenen.  Als ervaringsdeskundige spreken zij de taal van gevangenen en kunnen zij de interne motivatie van gevangenen goed begrijpen. Het promoteam bestaat dankzij de steun van onze donateurs.

Hulp aan gevangenen

Daklozen

In Nederland zijn heel wat mensen dak- of thuisloos. Het gaat om jongeren, mannen, vrouwen, vrouwen met kinderen, tienermoeders, ouderen en zelfs hele gezinnen. Daarom hebben wij verschillende voorzieningen voor hen die alleen open blijven dankzij giften.

Bij de inloophuizen in Dordrecht en Vlissingen kunnen mensen terecht die aan de rand van de samenleving leven. Bijvoorbeeld mensen die eenzaam of verslaafd zijn of geen dak boven hun hoofd hebben.

 

Hulp aan dakloze en eenzame mensen

Psychisch gebroken mensen

Soms raakt je leven in de knel. Depressie, verdriet om het verlies van een geliefde, relatieproblemen, angsten… Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. Om hun leven weer op de rails te krijgen is ondersteuning nodig.

Bij De Hoop willen we mensen helpen hun leven weer op de rit te krijgen en zelfstandig verder te leven. Belangrijke onderdelen van dit werk zijn afhankelijk van giften, met name zaken die te maken hebben met onze christelijke identiteit en pastoraat. Lees meer over De Hoop.

Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) verleent pastorale hulp en geeft informatie en advies aan individuele personen, gezinnen en jongeren. Het werk van het CPC is grotendeels afhankelijk van giften. Lees meer over het CPC.

hulp aan mensen met psychische problemen

Help mannen, vrouwen, kinderen en jongeren die jouw steun hard nodig hebben!