De Hoop helpt mensen die worstelen met verslaving of psychische problemen. Vanuit onze Bijbelse missie zien wij om naar kinderen, jongeren en volwassenen. Wij geloven niet in hopeloze gevallen! Voor veel onderdelen van ons werk zijn wij afhankelijk van giften.

Hieronder leest u een aantal voorbeelden van activiteiten van De Hoop, die niet of alleen gedeeltelijk vergoed worden door verzekeraars of de overheid. Dit werk kan alleen doorgaan dankzij onze donateurs. 

- Pastorale zorg zoals pastorale gesprekken, Bijbels voor cliënten, lofprijsavonden, christelijke conferenties en toerusting.
Opvang voor kinderen van cliënten
- Inloophuis De Hoop in Dordrecht
- Werkvisie De Hoop
- Stay Clean - verschillende plaatsen in Nederland
- Woon- en leefgemeenschap Horeb – Beekbergen
- Sta op Zorg in Zeeland

Ontstaan De Hoop
In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop.

Uitgegroeid tot centrum voor geestelijke zorg
Inmiddels biedt De Hoop evangelische hulpverlening met een breed zorgaanbod aan kinderen, jongen en volwassenen met psychiatrische problemen of verslavingsproblemen. Daarnaast biedt De Hoop ouder/partnerwerk en maatschappelijke opvang. 

Christelijke visie
 Bij alle hulp van De Hoop is het Evangelie het uitgangspunt. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelseopdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling)
"Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt."`
De Hoop gelooft dat een mens waardevol is in Gods ogen. Voor iedereen is genezing en herstel mogelijk! Om deze missie te volbrengen is uw gebed, steun en vriendschap van harte welkom!

Ik wil de Hoop steunen
Ik wil meer informatie over een periodieke schenking aan De Hoop

Delen via:
Ik leg het christelijk geloof uit
Ik leg het christelijk geloof uit
Lees verder >
In actie voor De Hoop
In actie voor De Hoop
Lees verder >
Ladiesnight met Annemarie van Heijningen
Ladiesnight met Annemarie van Heijningen
Lees verder >
Dank u wel voor uw steun!
Veel kerken steunen De Hoop
Dank u wel!
Lees verder >
Het verhaal…
Het verhaal…