We zijn dankbaar dat we ook in 2022 weer verschillende sponsorevenementen mochten organiseren. Deelnemers, begeleiders, donateurs en alle andere betrokkenen maakten opnieuw een verschil met hun (financiële) bijdrage. En wat is er weer een fantastisch mooi bedrag opgehaald!

Met Run for Hope haalden we € 25.000 op.
Met Cycle for Hope haalden we maar liefst € 318.000 op.

Lees hieronder hoe de bedragen zijn verdeeld over de projecten.

Verdeling bedrag Cycle for Hope

Inloophuizen | €80.000
Een veilige, warme plek voor mensen die eenzaam, dakloos of verslaafd zijn. Bezoekers kunnen hier terecht voor een maaltijd, koffie en thee. Ze waarderen het dat ze ‘gewoon’ even een praatje kunnen maken. Ook kunnen ze geholpen worden bij financiën en diverse andere zaken die geregeld moeten worden.

Werkervaringsplaatsen | €60.000
Door werkervaringsplekken worden (oud-)cliënten voorbereid op de maatschappij.

Interne Opleidingsschool | €80.000
Oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de Interne Opleidingsschool kunnen zij zich ontwikkelen tot een vakkundig ervaringsdeskundige.

Pastorale zorg | €80.000
De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen en er worden conferenties gehouden.

Stay Clean | €18.000
Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex-)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.

Verdeling bedrag Run for Hope

Met de Run for Hope is het geweldige bedrag van €25.000 opgehaald.
Dit is verdeeld onder de projecten Stay Clean en Interne Opleidingsschool.

 

Run for Hope en Cycle for Hope zijn fondsenwervende evenementen van Vrienden van de Hoop. Meer weten?