We zijn dankbaar dat ondanks alle coronamaatregelen onze sponsorevenementen toch door konden gaan in 2021. Deelnemers, begeleiders, donateurs en alle andere betrokkenen maakten weer een verschil met hun (financiële) bijdrage. En wat hebben we een mooi bedrag opgehaald!

Met Vrouwen lopen voor Vrouwen haalden we maar liefst € 74.545,- op.
En met Cyle for Hope haalden we een bedrag op van € 330.000,-.

Lees hieronder hoe de bedragen zijn verdeeld over de projecten.

Verdeling bedrag Cycle for Hope

Inloophuizen | €115.000
Een veilige, warme plek voor mensen die eenzaam, dakloos of verslaafd zijn. Bezoekers kunnen hier terecht voor een maaltijd, koffie en thee. Ze waarderen het dat ze ‘gewoon’ even een praatje kunnen maken. Ook krijgen ze hulp bij financiën en diverse andere zaken die geregeld moeten worden.

Werkervaringsplaatsen en Interne Opleidingsschool | €115.000
Door werkervaringsplekken worden (oud-)cliënten voorbereid op de maatschappij. Oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de Interne Opleidingsschool kunnen zij zich ontwikkelen tot een vakkundig ervaringsdeskundige.

Pastorale zorg | €50.000
De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen en er worden conferenties gehouden.

Stay Clean | €25.000
Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex-)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.

Huizen van Hoop | €25.000
Huizen van Hoop zijn kleinschalige woonlocaties waar bewoners (cliënten) met elkaar een woon- en leefgemeenschap vormen.

Verdeling bedrag Vrouwen lopen voor Vrouwen

Vrouwen in de kliniek Vrouwen4life | 3500 euro   

Tijdens onze Ladiesnight in februari haalden we geld op voor een bijzonder project: de vrouwen bij Vrouwen4life, een kliniek van De Hoop GGZ. Dankzij giften is o.a. de woonkamer in de kliniek opgeknapt.

Vrouwen die dakloos zijn | 10.000 euro

Naast mannen bezoeken ook vrouwen in de knel het Inloophuis De Hoop voor een goed gesprek, een maaltijd en schone kleren.

Vrouwen die een nieuwe start maken | 28.545 euro        

Met de Interne Opleidingsschool van De Hoop zetten vrouwen de laatste stap naar een zelfstandig leven. Zij leren hun ervaring met verslaving en psychische problemen in te zetten om anderen te helpen. HopeAlive is onderdeel van deze opleiding.

Moeders in de problemen | 20.000 euro

Sommige moeders zijn verslaafd of hebben last van psychische problemen. Bij De Hoop krijgen zij hulp om hun leven weer op de rails te krijgen. In heel specifieke gevallen is het mogelijk dat een moeder samen met haar kind(eren) een tijdje bij De Hoop woont. Als de moeder naar haar behandeling gaat, kan het kind spelen bij de kinderopvang. Voor het opvangen van deze kinderen zijn we helemaal afhankelijk van giften.

Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen zijn fondsenwervende evenementen van Vrienden van De Hoop. Meer weten?