Terugblik Seminars | Op donderdagavond 27 juni bezochten ruim 100 geïnteresseerden de seminar die plaatsvond tijdens De Week van Hoop. De seminars werden gegeven door zorgprofessionals van De Hoop. Het was een bijzondere en goed bezochte avond! Om met de woorden van een bezoeker te spreken: “Wat heb ik veel geleerd! Het duurde anderhalf uur, maar het was zo snel voorbij. Het had van mij nog wel even door mogen gaan!”

Heb je de seminaravond gemist of wil je de informatie nog eens terug lezen? Onderstaand vind je een korte beschrijving per seminar. Binnenkort kun je hier ook de hand-outs downloaden, met de hoofdpunten van de vier seminars.

Datum
Locatie
Dorp De Hoop
Onderdeel van
Week van Hoop

Seminar 1: De kerk, een plek voor iedereen - ook als er sprake is van verslaving of psychische problemen?

Door: Dirk de Boer, coördinator geestelijke verzorging bij De Hoop ggz, en Hanneke Schaap, bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aan de VU te Amsterdam en rector van het Kicg (Kennisinstituut Christelijke GGZ).

Ook in een kerkelijke gemeente komt het voor dat mensen te maken krijgen met verslaving of psychische problemen, in hun eigen leven of in dat van mensen heel dichtbij. Een kerkelijke gemeente is een thuis in alle omstandigheden. Tenminste, dat willen we zijn. Hoe breng je dat in de praktijk, hoe geef je deze kwetsbaarheid een plek? Tijdens dit interactieve seminar dachten we na hoe we naast elkaar kunnen staan, juist in de kerk.

Seminar 2: Tieners en emoties

Door: Elise Polderman en Atie den Uil, beiden orthopedagoog bij de Kinder – en Jeugdpsychiatrie van De Hoop ggz

Het seminar ‘tieners en emoties’ werd gegeven door Atie den Uil en Elise Polderman, beiden orthopedagoog bij De Hoop ggz. We kregen een inkijkje in het puberbrein en daarnaast was er ruimte voor eigen vragen om van elkaar te leren. Atie en Elise legden uit dat er vijf basisemoties zijn bij ieder mens: bedroefd, blij, bang, boos en beschaamd. Emoties zijn heel nuttig. Ze zijn als het ware een wegwijzer in ons leven. Emoties vertellen ons veel, beschermen ons en fungeren als kompas. We kunnen elkaar begrijpen door emoties. Ze hebben een functie om je op een bepaalde manier te gedragen.

Interessant is dat emoties ook wereldwijd op dezelfde manieren wordt ervaren. Er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan in Finland onder diverse bevolkingsgroepen, waarbij ze de mensen vroegen waar in hun lichaam ze bepaalde emoties voelen. Het resultaat is dat veel mensen emoties in dezelfde delen van hun lichaam ervaren.

Het puberbrein
Het puberbrein verandert gedurende de jaren snel. Pubers leren hun gedrag te beheersen, impulsen onder controle te houden, ze leren plannen, organiseren en ze leren denken over de gevolgen van gedrag. Dit valt allemaal onder het rationele hersensysteem. Je emotionele systeem gaat over beleving. Dit systeem neemt vaak de overhand. Bij tieners zijn deze twee hersensystemen niet in balans. Tieners kiezen bijvoorbeeld vaak voor wat leuk is en denken nog niet na over de gevolgen. Volwassenen zijn hier beter toe in staat. Het ‘onrijpe’ brein zorgt ervoor dat jongeren op zoek gaan naar nieuwe dingen en onafhankelijkheid, waardoor ze het veilige nest durven verlaten.

We keken vervolgens een fragment uit het EO-programma ‘Opvoeders’ over emoties die hoog opspelen bij een puber en haar ouder. De psycholoog in het fragment deed de uitspraak ‘als emoties regeren, kun je niet nadenken’. Atie en Elise gaven vervolgens nog een aantal tips aan ouders:

  • Probeer je eigen emoties de baas te blijven (onder het mom van ‘Je moet ijzer smeden als het koud is’)
  • Toon oprechte belangstelling. Luisteren = niet meteen met een oplossing komen. Bieden van veiligheid is heel belangrijk anker, veilige haven zijn. En gebruik humor op z’n tijd.

Atie en Elise sloten af met de vraag: wanneer moet je je zorgen maken over je tiener? Ze gaven ons voorbeelden en lieten de aanwezigen weten waar ze op kunnen letten en wanneer je aan de bel moet trekken.

Seminar 3: Verslaving in je omgeving – thuis, kerk of werk. Wat kan je doen, wat juist niet?

Door Frans Koopmans (beleidsadviseur identiteit en verslavingsdeskundige bij De Hoop ggz) en Jan (Klinisch Psycholoog bij De Hoop ggz).

Is geloof een risicofactor bij verslaving of werkt het juist beschermend? Heeft de omgeving waarin je opgroeit effect op het ontwikkelen van een verslaving? En welke rol kan de kerk spelen in het leven van mensen met een verslaving én hun omgeving? Aan de hand van een casus werd op deze en andere vragen rondom het thema ‘Verslaving in je omgeving’, antwoord gegeven. Sprekers Frans Koopmans en Jan Teerds deelden vanuit de praktijk van hun werk en (wetenschappelijk) onderzoek informatie over risicofactoren en beschermende factoren bij verslaving. Gevolgd door praktische tips voor mensen die te maken hebben met verslaving in hun directe omgeving en/of de kerk. Een interessante en interactieve seminar die door de aanwezigen als zeer waardevol werd ervaren.

Seminar 4: Verslaving en gebrokenheid

Door Carla Aantjes, verpleegkundig specialist bij De Hoop ggz

In het werk van De Hoop komen we veel mensen tegen die niet alleen met een verslaving kampen: psychische problemen spelen ook vaak een grote rol. Over welke psychische problemen gaat het dan? Welke combinaties van verslaving en psychische problemen komen vaak voor? Waarom komen ze vaak voor en wat is er eerst?

Hoe gaan we bij De Hoop samen met de cliënt op zoek naar de juiste weg om weer grip te krijgen op het leven en te groeien naar een nieuw leven? Onze verpleegkundig specialist en een ervaringsdeskundige deelden hun ervaring en gaven informatie over psychiatrische ziektebeelden, verschillende verslavingen en de weg naar herstel.

Boekpresentatie: Van Leegte naar Liefde

’s Middags voorafgaand aan de seminars werd een nieuw boek gepresenteerd ‘Van leegte naar liefde: over de macht van verslaving en de weg naar herstel’.

“Veel mensen zijn ergens aan verslaafd, bijvoorbeeld bevestiging, status, macht of bezit. Op allerlei manieren kunnen we compensatie zoeken voor een leegte die alleen God kan vervullen – eten en gamen, social media, alcohol, porno en aangepast gedrag. In het boek worden onderliggende behoeften en mechanismen bij verslaving besproken. Verder komt verslaving als psychiatrische problematiek aan de orde, net als het werken aan herstel.”

Dit boek is geschreven door verschillende collega’s die betrokken zijn bij De Hoop ggz en het KICG (Kennisinstituut Christelijke GGZ). Het boek is bedoeld als gids voor mensen die kampen met verslaving, hun omgeving en hulpverleners, juist ook in de kerkelijke context. Tijdens het seminarprogramma behandelde een aantal schrijvers van het boek een thema uit het boek. Van harte aanbevolen voor mensen die bij pastoraat betrokken zijn!

Lezen en bidden

Wil je lezen hoe God levens van cliënten verandert en wil je op de hoogte blijven van onze acties en evenementen? Schrijf je dan gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar mensen die voor ons werk en de cliënten willen bidden. Onze gebedsbrief verschijnt ook één keer per maand. Hierin staan actuele punten voor cliënten en projecten. Doe mee en schrijf je in!