"De Heer is nabij!"

Als je veel van God verwacht, ontvang je meer. Denk niet “Ik verwacht niet teveel want dan word ik misschien wel teleurgesteld.” Want als je niet verwacht ontvang je meestal ook niet. Als je het wel verwacht ga je ook zien dat God werkt!

Vreugde
God is goed, we mogen leven vanuit die wetenschap. We denken vaak “Als ik dit heb of doe, dan zit het goed met mij.” Zo lopen we het risico ons hele leven ‘als… dan…’ te leven, zonder écht te leven. Er staat in de Bijbel dat Jezus mijn vreugde is. Er staat niet dat je verheugd moet zijn omdat je alles op orde hebt, omdat je voldoet aan alle voorwaardes waaraan je denkt te moeten voldoen. Jezus is mijn vreugde. De Heer is nabij. In God blijven geeft je vreugde!

Ratelende stemmetjes
Heb je als je wakker wordt ook van die ratelende stemmetjes? ‘Dit moet je doen. En dat. En dat. Heb je wel aan die to-do-list gedacht?’  Zo gaat het maar door. Waar begin je je dag mee? Luister je naar het ratelen of luister je naar de waarheid van de Heer? Wil je leven in overgave? Leg ’s ochtends vroeg je leven in Gods handen. Alles wat je vast wilt houden leg je in zijn handen. In Psalm 30 staat ‘Zoek je gelukt bij De Heer en Hij zal geven wat je hart verlangt.’ Hij geeft zichzelf! En wij hebben hem nodig. Wij komen pas tot ons recht als we bij hem in de buurt zijn.

Zelfbeeld
Als je in Hem wilt blijven is het belangrijk te weten dat de duivel dat probeert tegen te gaan. Je moet niet met de duivel in discussie gaan. Doordat de duivel tussen God en Eva in gaat zitten kwam de zondeval. Eva had op de twijfel zaaiende vraag “Heeft God niet gezegd dat …” ook kunnen zeggen: “Vraag het God zelf, Hij is hier.” De duivel zet een vergrootglas op wat je niet hebt en niet kunt. Gevolg: negatief zelfbeeld. In het paradijs hadden Adam en Eva geen negatief zelfbeeld, maar ook geen positief zelfbeeld. Ze hadden een Godsbeeld. En daar gaat het om.

Concreet
Hoe doe je dat concreet: in Hem blijven? Door er elke dag bewust voor te kiezen.

  • Direct als je aan het wakker worden bent (nog in sluimertoestand) spreek je uit “U bent mijn Heer.”
  • Elke keer als het nodig is, bijvoorbeeld als je stress of onrust voelt opkomen spreek je opnieuw uit dat je alles van God verwacht.
  • Bedenk wat je het liefst zelf vast wilt houden en leg dat in Gods handen. We vinden het normaal dat we ons zorgen maken. Dit is niet Bijbels! “Maak je geen zorgen, weet jullie Vader niet wat je nodig hebt?”
  • Leg je eigen ego af. Bijbelvers Psalm 37:4 “Hij zal geven wat je hart verlangt,” kun je verkeerd uitleggen. Vers 4b hoort bij 4a “Zoek je geluk bij de Heer”, niet loskoppelen! Dus je ontvangt niet alles wat jij wilt (jouw verlanglijstje) maar je ontvangt God zelf.
  • Zijn woord bestuderen (met aandacht lezen), mediteren, biddend lezen, laat het je raken.
  • Bid voor de vruchten van de Geest: liefde blijdschap vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Leer het ook je (jonge) kinderen bidden.

Een aantal vragen aan Carianne vanuit de zaal
Hoe kun je zoveel ballen in de lucht houden en je op God richten?
Ik draai het om. Eerst de handen open houden en dan pas de ballen. Pak alleen op wat God je geeft, op Zijn tijd. “Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht.” Durf nee te zeggen als het niet bij je past. Als mensen je vragen voor een taak kun je denken dat het Gods leiding is. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om te zoeken of iets bij je past waarvoor je gevraagd wordt. God is verantwoordelijk voor ‘de hele wereld’, niet jij. Hij vraagt je een stukje te doen, wat past bij jou. Misschien heb je een talent, wees er dankbaar voor en ga het doen, tot Zijn eer. Wees gehoorzaam aan wat je mag doen en ook aan wat je niet hoeft te doen. Neem zulke besluiten samen met God. Luister ook naar de fase waarin je zit. Volgorde van prioriteiten kunnen veranderen, bijvoorbeeld als je (kleine) kinderen hebt.

Hoe kun je vrucht dragen als je vermoeid of gestrest of chagrijnig bent?
Accepteer het niet dat je zorgen hebt, onrust, drukte of vermoeidheid. Blijf er niet in hangen, onder het mom van ‘zo is het nu eenmaal’. Leer het echt in Gods handen te leggen. Leer met het goede het kwade te overwinnen. Blijf niet in het negatieve hangen, maar kies voor het goede.

Ik ben bedrukt door de tien geboden en dat ik me er niet aan houd.
Door het offer van Jezus is er altijd een weg terug, als het moet 100 keer per dag. De duivel gaat tussen jou en God instaan. Met schuld, schaamte, zelfbeklag etc. Let daarop! God is erbij hij wil je heelmaken. Leg al die puzzelstukken in Gods handen. Hij zal alles gebruiken wat je aan Hem overgeeft. Zijn licht zal door jou heen stralen.

Bekijk alle verslagen van de Week van Hoop