Samen geven om wie verlangen naar een nieuw leven

Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van De Hoop en stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Het gaat om hulpverlening die niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid, maar die wel uiterst belangrijk is voor mensen die bezig zijn om een nieuw leven op te bouwen.

Sommige mensen zijn verslaafd (geweest), anderen worstelen met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die uit de prostitutie willen stappen. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten en organisaties die wij – met jouw hulp – steunen.

Vrienden van De Hoop ondersteunt verschillende projecten.