Over het Promoteam

Promoteam De Hoop bestaat uit een groep cliënten, oud-cliënten en medewerkers van De Hoop. Ze gebruiken hun eigen ervaring om anderen te bereiken met het Evangelie of aan te sporen om hulp te zoeken voor hun verslaving of psychische problemen.

Promoteam De Hoop wil een wegwijzer zijn en een luisterend oor. Ze ontmoeten allerlei mensen. Mensen met hun eigen verhaal en hun eigen pijnpunten. Ze vertellen hun het Evangelie. Ze getuigen en vertellen ook hun eigen verhaal: hoe God hun leven heeft veranderd. Ze wijzen mensen op de hulp die mogelijk is. “Er is hulp voor jou, je bent niet kansloos!” Daarnaast bidden ze met mensen. Ze mogen hun eigen kwetsbaarheid gebruiken om anderen te helpen.

Promoteam De Hoop bestaat uit een groep cliënten, oud-cliënten en medewerkers van De Hoop.

Het team

Promoteam De Hoop bestaat uit zo’n 100 cliënten en oud-cliënten en enkele medewerkers van De Hoop. In wisselende samenstellingen gaan ze op pad. Zij geloven en zien dat God iedereen gebruikt. Dat is zo bijzonder om te merken! Ze mogen uitdelen wat ze zelf ontvangen hebben. Juist hun kwetsbaarheid gebruikt God om anderen te helpen. Omdat ze zelf gezien zijn, kunnen ze anderen zien en hen een stapje verder helpen. Voor de cliënten in het Promoteam (teamleden) is dit heel waardevol om te merken. Ze kunnen iets teruggeven. Hun getuigenis is niet alleen opbouwend voor de mensen met wie ze spreken, maar ook voor henzelf!

Wat doen zij
Promoteam De Hoop bezoekt christelijke en algemene evenementen en bijeenkomsten; van festivals tot braderieën. De ene keer op uitnodiging en de andere keer op eigen initiatief. Ze doen hun werk op vrijwillige basis. Ze hebben vaak een kraam, waar mensen een spelletje blikgooien kunnen doen. Maar niet zomaar. Op elk blik staat de tekst van een verslaving of emotie. Ze vragen aan voorbijgangers: “Wat wil jij uit je leven gooien?” Dat zet mensen aan het denken. Zo wordt een simpel spelletje blikgooien een echt statement en vaak aanleiding tot ernstige en bijzondere gesprekken. Verder lopen ze rond, spreken mensen aan en delen Bijbels uit of folders over het hulpaanbod van De Hoop. Ze merken dat God de gesprekken leidt.

Bye Bye Bajes

Vanuit Promoteam De Hoop is het project Bye Bye Bajes ontstaan. Bij dit project ondersteunen oud-cliënten met een gevangenisverleden (ervaringsdeskundigen) mensen die in de gevangenis verblijven. Onze ervaringsdeskundigen fungeren als bruggenbouwers tussen gevangenen en instanties, de zorg en de familie van de gevangenen. Als ervaringsdeskundige spreken zij de taal van gevangenen en kunnen zij de interne motivatie van gevangenen goed begrijpen.

Hoe zijn we ontstaan
Promoteam De Hoop is ontstaan in 2011. Een aantal oud-cliënten en medewerkers werden enthousiast om het werk van De Hoop bekend te maken op jongerenfestivals. In de loop der jaren kwamen er steeds meer evenementen en festivals bij. Uit deze activiteiten zijn allerlei contacten ontstaan met als gevolg dat Promoteam De Hoop nu vaak op uitnodiging van externen nieuwe evenementen bezoekt.

Kosten
Promoteam De Hoop werkt op vrijwillige basis. Voor de financiering van een kraam, promotiemateriaal en andere spullen zijn we afhankelijk van sponsors en donateurs. Stichting Vrienden van De Hoop helpt met de fondsenwerving.