Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is. 

Transparantie is een kostbare eigenschap die we als christelijke instelling ook zichtbaar willen maken. Er is dus veel inhoudelijke informatie beschikbaar. U kunt daarvoor doorklikken op de links in de tekst. We zijn in 1977 ontstaan. Ons huidige Bestuur en Directie is onafhankelijk en heeft geen functies binnen de ontvangende projecten en goede doelen.  

Ons beloningsbeleid is gebaseerd op het beleid binnen de goede doelen branche. Maar gezien de bijzondere aard van ons werk hebben we een gematigd beloningsbeleid. Dit blijkt ook uit de gemiddelde salarissen binnen de branche. Vrienden van De Hoop ligt onder het gemiddelde.

Onze visie en doelstellingen zijn uitgewerkt in een beleidsplan. De keurmerken (CBF en ANBI) die we hebben zorgen ervoor dat we aan vele extra criteria moeten voldoen om zo de betrouwbaarheid van de bestedingen te garanderen aan de donateurs. In onze jaarverslagen leggen we verantwoording af over de ontvangsten en bestedingen. Ook wordt verwoord wat de effecten van de giften zijn op mensenlevens.

Het zijn van goede rentmeesters is een kostbare opdracht die we als Vrienden van de Hoop ervaren. We krijgen middelen ter beschikking om onze doelstellingen uit te voeren. Fraude is daarom veel verstrekkender dan het misbruik van de middelen. Ons fraudeprotocol is een hulpmiddel om misbruik van de middelen tegen te gaan.

Als lid van Goede Doelen Nederland houdt Vrienden van De Hoop zich aan de codes en richtlijnen van deze vereniging van goede doelen, waaronder:
- de SBF Code Goed Bestuur
- de Regeling beloning van directeuren van goede doelen
- de Code Postfilter
- de Richtlijn Financieel Beheer

Vrienden van De Hoop voert een strikt beleid als het gaat om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen die niet zonder uw toestemming publiceren of aan derden ter beschikking stellen. Dit is ook conform wettelijke eisen en CBF-richtlijnen.

Hoewel wij het natuurlijk proberen te voorkomen, kan het zijn dat u een klacht over ons heeft. In dat geval is er een klachtenprocedure.

Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

 

 

 

 

Delen via: